Tęczowy Dom Ełk - slajd 4 Tęczowy Dom Ełk - slajd 3 Tęczowy Dom Ełk - slajd 1
Aktualności

Aktualności

więcej »

Tęczowy Dom

W sercu Mazur, w malowniczym Ełku, nad jeziorem, obok placu Jana Pawła II, usytuowany jest „Tęczowy Dom” – kompleks ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Ośrodek ma długą historię opieki nad dziećmi z różnych przyczyn potrzebującymi pomocy. Ma również swoje współczesne oblicze. Korzysta z najnowszych metod rehabilitacji i edukacji specjalnej. Najważniejsze celem pozostaje w nim jednak zapewnienie dziecku domowego klimatu i wszechstronnego wsparcia.

Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i prowadzone do jak największej życiowej samodzielności. Dorastający mieszkańcy są w miarę możliwości aktywizowani zawodowo. Dla części z nich nich realizowany jest aktualnie projekt „Tęczowej Farmy św. Józefa” w Jeziorowskich.

PRZEKAŻ NASZYM DZIECIOM 1% SWOJEGO PODATKU WPISUJĄC W ZEZNANIU PIT:
„TĘCZOWA FUNDACJA” W EŁKU NR KRS 0000124961

Tęczowy Dom
Słów parę

Słów parę

Przyjście na świat dziecka z niepełnosprawnością intelektualną to wielki przewrót w życiu jego rodziny. Powstaje wiele problemów, pytań i rozterek.

Rodzice dziecka próbują sprostać trudnemu zadaniu, ale poruszają się jakby po omacku, miotając się między walką a poczuciem bezsilności.

Szukają wszędzie rady i pomocy nie dopuszczając myśli, że los ich dziecka będzie odbiegał od tego, co sobie wymarzyli.

Trudno jest zrozumieć tajemnicę dziecka z niepełnosprawnością, którego życie nie jest ani trochę mniej wartościowe od życia jego rówieśników, nawet jeśli nie nauczy się ono czytać i pisać, a osiągnięcie prostych życiowych umiejętności będzie prawdziwym sukcesem.

Rodzice małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną odsuwają możliwość skorzystania z pomocy fachowej instytucji opiekuńczej, bo sama myśl o tym wzbudza w nich poczucie winy, bo obawiają się społecznego osądu, albo mają stereotypowe wyobrażenie o smutnych instytucjach, które są ostatecznym wyjściem dla niechcianych dzieci.

Nie wszystkie rodziny dzieci z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie zapewnić swemu dziecku dostęp do wczesnej i codziennej rehabilitacji, a później edukacji specjalnej. Nie wszystkie są w stanie zrezygnować z pracy zawodowej, aby poświęcić się opiece nad dzieckiem, która nie kończy się na ogół wraz z osiągnięciem dorosłości. Nie wszystkie rodziny są w stanie pogodzić tę opiekę z potrzebami pozostałych członków rodziny.

Tym rodzinom chcemy przedstawić godną rozważenia alternatywę.

dyrektor
S. Maria Henryka Dębowska
Wirtualny spacer po Tęczowym Domu
Wirtualny Spacer
Wirtualny Spacer