Tęczowy Dom Ełk - slajd 4 Tęczowy Dom Ełk - slajd 3 Tęczowy Dom Ełk - slajd 1
Aktualności

Aktualności

więcej »

Tęczowy Dom

W sercu Mazur, w malowniczym Ełku, nad jeziorem, obok placu Jana Pawła II, usytuowany jest „Tęczowy Dom” – kompleks ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Ośrodek ma długą historię opieki nad dziećmi z różnych przyczyn potrzebującymi pomocy. Ma również swoje współczesne oblicze. Korzysta z najnowszych metod rehabilitacji i edukacji specjalnej. Najważniejsze celem pozostaje w nim jednak zapewnienie dziecku domowego klimatu i wszechstronnego wsparcia.

Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i prowadzone do jak największej życiowej samodzielności. Dorastający mieszkańcy są w miarę możliwości aktywizowani zawodowo. Dla części z nich nich realizowany jest aktualnie projekt „Tęczowej Farmy św. Józefa” w Jeziorowskich.

PRZEKAŻ NASZYM DZIECIOM 1,5% SWOJEGO PODATKU WPISUJĄC W ZEZNANIU PIT:
„TĘCZOWA FUNDACJA” W EŁKU NR KRS 0000124961

Tęczowy Dom
Słów parę

Słów parę

Przyjście na świat dziecka z niepełnosprawnością intelektualną to wielki przewrót w życiu jego rodziny. Powstaje wiele problemów, pytań i rozterek.

Rodzice dziecka próbują sprostać trudnemu zadaniu, ale poruszają się jakby po omacku, miotając się między walką a poczuciem bezsilności.

Szukają wszędzie rady i pomocy nie dopuszczając myśli, że los ich dziecka będzie odbiegał od tego, co sobie wymarzyli.

Trudno jest zrozumieć tajemnicę dziecka z niepełnosprawnością, którego życie nie jest ani trochę mniej wartościowe od życia jego rówieśników, nawet jeśli nie nauczy się ono czytać i pisać, a osiągnięcie prostych życiowych umiejętności będzie prawdziwym sukcesem.

Rodzice małego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną odsuwają możliwość skorzystania z pomocy fachowej instytucji opiekuńczej, bo sama myśl o tym wzbudza w nich poczucie winy, bo obawiają się społecznego osądu, albo mają stereotypowe wyobrażenie o smutnych instytucjach, które są ostatecznym wyjściem dla niechcianych dzieci.

Nie wszystkie rodziny dzieci z niepełnosprawnością intelektualną są w stanie zapewnić swemu dziecku dostęp do wczesnej i codziennej rehabilitacji, a później edukacji specjalnej. Nie wszystkie są w stanie zrezygnować z pracy zawodowej, aby poświęcić się opiece nad dzieckiem, która nie kończy się na ogół wraz z osiągnięciem dorosłości. Nie wszystkie rodziny są w stanie pogodzić tę opiekę z potrzebami pozostałych członków rodziny.

Tym rodzinom chcemy przedstawić godną rozważenia alternatywę.

dyrektor
S. Maria Henryka Dębowska
Wirtualny spacer po Tęczowym Domu
Wirtualny Spacer
Wirtualny Spacer

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI