oferta
- 29 sierpnia 2016

Szkoła

Wszyscy chłopcy w wieku szkolnym objęci są edukacją specjalną w Szkole Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy, które działają w kompleksie budynków Tęczowego Domu.

Wykwalifikowane grono pedagogów opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program pracy i realizuje go za pomocą najbardziej nowoczesnych i skutecznych metod.

W małych zespołach klasowych i podczas zajęć indywidualnych stymuluje się rozwój uczniów, poprawia ich komunikację z otoczeniem, rozwija dojrzałość społeczną i osobistą zaradność.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI