RODO

„Tęczowy Dom” DPS

Informacja o inspektorze ochrony danych

Na podstawie Art. 11 Ustawy–z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), Administrator danych osobowych informuje iż inspektorem danych osobowych jest Pan Artur Dobkowski, kontakt do inspektora: iod@rodo.elk.pl, z inspektorem można również się skontaktować listownie na adres Administratora.

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych

 

Klauzula informacyjna o Administratorze

 Klauzula informacyjna o Administratorze ZFŚS

Klauzula informacyjna o stosowaniu monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  PZP

Realizacja praw osób których dane dotyczą

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI