Dom Pomocy Społecznej

„Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

ul. Kilińskiego 2,
19-300 Ełk
tel: (+48) 87 610 20 39,
fax: (+48) 87 621 34 74
e-mail: dps@teczowydom.pl

Nr konta „Tęczowego Domu”:

67 2030 0045 1110 0000 0075 6760

"Tęczowa Fundacja"

„Tęczowa Fundacja”

ul. Kilińskiego 2,
19-300 Ełk
tel: (+48) 87 610 20 39,
fax: (+48) 87 621 34 74
e-mail: tfundacja@elk.org.pl

nr KRS 124961

przekazując na ten numer 1% podatku wspierasz podopiecznych „Tęczowego Domu”

Środowiskowy Dom Samopomocy

„Tęczowy Dom” Środowiskowy Dom Samopomocy
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

ul. Kilińskiego 2,
19-300 Ełk
tel: (+48) 87 610 20 39,
fax: (+48) 87 621 34 74
e-mail: sds.elk@wp.pl

Szkoła Podstawowa i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek

ul. Kilińskiego 2,
19-300 Ełk
tel: (+48) 87 610 20 39
fax: (+48) 87 621 34 74
e-mail: sps.zsbm@eol.pl

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI