Tęczowa Fundacja

„Tęczowy Dom” ma w środowisku lokalnym wielu przyjaciół, którzy są gotowi społecznie podjąć się realizacji projektów wspierających działalność ośrodka na rzecz osób niepełnosprawnych. Są wśród nich zarówno członkinie Zgromadzenia prowadzącego „Tęczowy Dom”, jak i osoby świeckie. Mając na względzie koordynację tych działań Matka Martyna Wysocka ówczesna przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek ustanowiła w czerwcu 2002 roku „Tęczową Fundację”.

Cele Fundacji:

W okresie swej działalności „Tęczowa Fundacja” pozyskała środki z różnych źródeł i zrealizowała wiele konkretnych projektów, takich jak:

„Tęczowa Fundacja” organizacją pożytku publicznego!

Bardzo się cieszymy, że w ostatnich dniach listopada 2009 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie nadał „Tęczowej Fundacji” w Ełku status organizacji pożytku publicznego.

Od tej chwili można przekazywać naszej organizacji 1% swojego podatku wpisując nazwę:

„Tęczowa Fundacja” w Ełku oraz nr KRS 0000124961

wspierając w ten sposób podopiecznych „Tęczowego Domu”!

Statut „Tęczowej Fundacji”

Sprawozdania

Sprawozdania z działalności fundacji.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI