oferta
- 29 sierpnia 2016

Praca zawodowa

Unikatowym osiągnięciem Tęczowego Domu jest aktywizacja zawodowa niektórych dorosłych mieszkańców.

Ich usamodzielnienie jest ukoronowaniem wcześniejszego procesu rehabilitacji i edukacji.

Czternastu mieszkańców jest zatrudnionych na pełnych etatach na różnych stanowiskach: asystentów hipoterapii, pracowników kuchni, pralni oraz na stanowiskach gospodarczych.

Głównym polem pracy jest pozyskiwanie i przetwarzanie na opał biomasy pochodzącej z lasu i z własnej plantacji wierzby energetycznej.

System ogrzewania Domu jest dzięki temu ekologiczny i ekonomiczny, a mieszkańcy wytrwale wykonują prostą, wartościową pracę.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI