Szkoła

Kadra Pedagogiczna

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często nie potrafi wyrazić swoich potrzeb, uczuć, jest zagubiona nawet pośród bliskich. Nauczyciel pełni często rolę mediatora i tłumacza zachowań dziecka. Kontakt z nauczycielem jest dla dziecka spotkaniem z przyjazną mu osobą, z kimś, kto podejmie trud uporządkowania jego świata, nauczenia go, że jest i że może czegoś chcieć.

Wymaga to od nauczycieli pracujących w naszej szkole dużej wiedzy, a przede wszystkim intuicji; bo nie ma jednego programu nauczania. Jest ich tyle, ilu jest uczniów. Wymaga to również dużej cierpliwości, bo nauka posuwa się bardzo małymi krokami i trwa długo. Wymaga też dużej pokory, bo to nie nauczyciel kieruje uczniem, ale to uczeń prowadzi nauczyciela odkrywając przed nim tajemnice swojego umysłu i serca.

Wykaz pracowników szkoły:

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy:

 • Iwona Jarecka – s. Bernadetta

Nauczyciele – wychowawcy i terapeuci:

 • Magdalena Chilicka, nauczyciel w zespole edukacyjno-terapeutycznym, magister oligofrenopedagogiki
 • Monika Chmielewska, nauczyciel w zespole edukacyjno-terapeutycznym, magister oligofrenopedagogiki, terapeuta behawioralny
 • Lucyna Chomiczewska, magister nauczania początkowego, oligofrenopedagog, neurologopeda, glottodydaktyk
 • Joanna Ciszewska, nauczyciel w zespole rewalidacyjno-wychowawczym, magister pedagogiki specjalnej, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia klinicznej obserwacji wybranych testów i planowania programu terapii sensorycznej
 • Emilia Filipowicz, magister pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog
 • Krystyna Kowalska – Sokołowska, magister pedagogiki, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych
 • Iwona Kulbacka, nauczyciel w zespole rewalidacyjno-wychowawczym, magister pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta
 • Anita Łajewska, magister pedagogiki, oligofrenopedagog
 • Emilia Masłowska, magister teologii, oligofrenopedagog, studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna
 • Agnieszka Modzelewska-Januszczyk, nauczyciel w zespole edukacyjno-terapeutycznym, magister pedagogiki specjalnej, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, tyflopedagog
 • Ewa Piercewicz, nauczyciel w zespole edukacyjno-terapeutycznym, magister oligofrenopedagogiki, magister teologii
 • Joanna Radzewicz, nauczyciel w zespole rewalidacyjno-wychowawczym, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia klinicznej obserwacji wybranych testów i planowania programu terapii sensorycznej
 • Marcin Świderski, magister pedagogiki rewalidacyjnej , oligofrenopedagog, studia podyplomowe – Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju
 • Ewelina Tondera, nauczyciel w zespole rewalidacyjno-wychowawczym, magister pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe – Edukacja elementarna
 • Maria Walukiewicz, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, studia podyplomowe – Terapia integracji sensorycznej w diagramie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Anna Sawicka, magister pedagogiki opiekuńczej , oligofrenopedagog, studia podyplomowe – Gimnastyka korekcyjna
 • Anna Zaniewska, magister logopedii, neurologopeda, studia podyplomowe – Wczesna interwencja logopedyczna
 • s. Kamila Sobczuk – pedagog terapeuta, oligofrenopedagog
 • Iwona Hryniewicka – pedagog terapeuta, oligofrenopedagog
 • s. Rajmunda Witkowska – psycholog
 • Marta Zielińska – psycholog

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Bożena Łozowska – księgowa
 • Barbara Famulak – sekretarka
 • Anna Szczygielska – mistrz kosmetyki wnętrz

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI