Aktualności
- 28 marca 2023

I OGÓLNOPOLSKI KONURS PLASTYCZNY – MOJE MIASTO

Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku zapraszają do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: Moje miasto”.

 

Konkurs kierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim uczęszczających do: Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Ośrodków Rewalidacyjno -Wychowawczych.

Ze szczegółami konkursu można zapoznać się w regulaminie.

Regulamin konkursu oraz wypełnioną kartę zgłoszenia można pobrać poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia można przesłać:

1.drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa Specjalna ZSBM w Ełku, ul. Kilińskiego 2, 19-300 Ełk z dopiskiem – MOJE MIASTO

lub

2. zeskanowaną na adres mailowy: konkursmojemiastosps@op.pl

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: konkursmojemiastosps@op.pl

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI