Aktualności
- 25 maja 2020

Przetarg na dostawę leków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę produktów leczniczych – leków dla mieszkańców

„Tęczowego Domu” Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ełku

 

„Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę
produktów leczniczych – leków, w tym leków refundowanych z listy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt do dnia 18.06.2021.

Termin składania ofert: 02.06.2020 r. godz. 10.00

na adres:

„Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

ul. Kilińskiego 2

19-300 Ełk

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty cz. II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 2a do SIWZ

Załącznik nr 2b do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do ofert

Formularz ofertowy cz. 1 po zmianach

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI