Aktualności
- 13 lipca 2020

Przetarg na dostawę leków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę produktów leczniczych – leków dla mieszkańców

„Tęczowego Domu” Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ełku

 

„Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę
produktów leczniczych – leków, w tym leków refundowanych z listy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego transportem Wykonawcy lub na jego koszt do dnia 18.06.2021.

Termin składania ofert: 21.07.2020 r. godz. 10.00

na adres:

„Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

ul. Kilińskiego 2

19-300 Ełk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 2a do SIWZ

Załącznik nr 2b do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie do ofert nr.1

Odpowiedź do zapytania do ofert nr.2

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI