Aktualności
- 15 marca 2022

Projekty dofinansowane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

DOFINANSOWANO Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez „Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku.

 

Projekt II

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami projektu

Projekt I

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami projektu

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI