Aktualności
- 1 października 2021

Projekty z budżetu państwa i funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

DOFINANSOWANO Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez „Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami projektu

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA POCHODZĄCA Z BUDŻETU WOJEWODY WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

Dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z pokryciem potrzeb w zakresie remontów, zakupu wyposażenia i doposażenia dla „Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami projektu

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU  PAŃSTWA

DOTACJA POCHODZĄCA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie bieżącej działalności tj. na wzmocnienie zabezpieczenia domu przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez dom oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia dla „Tęczowy Dom” Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami projektu

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI