ŚDS

Metody pracy

ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy

Odpowiednio dobrane metody i sposoby uczenia stosowane konsekwentnie, według przemyślanego programu dają osobom z niepełnosprawnością szansę rozwoju, nabywania nowych doświadczeń i umiejętności. Warunkiem ich skuteczności jest pełna akceptacja osoby niepełnosprawnej i respektowanie jej godności. Jest to prawdziwe wyzwanie dla nauczycieli i terapeutów pracujących w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dzięki fachowemu przygotowaniu i ustawicznemu dokształcaniu nauczyciele i terapeuci mają do dyspozycji szereg metod, z których komponują dla każdego uczestnika indywidualny program nauczania.

INTEGRACJA SENSORYCZNA I INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU

 1. Cele ogólne:
  • Poprawianie procesów modulacji sensorycznej, stymulacja sensoryczna (nadreaktywność sensoryczna, podreaktywność sensoryczna).
  • Regulowanie zaburzeń o podłożu motorycznym – dyspraksja, zaburzenia posturalne, wygórowane reakcje motoryczne.
  • Usprawnianie umiejętności manualnych i grafomotorycznych.
  • Poprawianie nieprawidłowości w zakresie różnicowania sensorycznego.
  • Poprawianie przetwarzania słuchowego.
  • Regulowanie pobudzenia i poprawianie poziomu koncentracji uwagi.
  • Wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy.
 2. Metody pracy:

 

„SEKCJA FIZJOTERAPII”

Metody i koncepcje pracy:

 • Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath
 • Usprawnianie według koncepcji Halliwick
 • Usprawnianie według Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz
 • Dynamiczne plastrowanie- KinesiologyTaping
 • Terapia tkanek miękkich
 • Elementy metody Vojty
 • Metoda Klappa
 • Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Terapia SI
 • Kinezyterapia
 • Masaż
 • Hydroterapia

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 1. Metody pracy sekcji stymulacji rozwojowej:
  • Metoda behawioralna/plany aktywności, gospodarka żetonowa
  • Program Aktywności i Komunikacji M. Ch. Knillów
  • Metoda komputerowego wspomagania
  • Metoda F. Affolter
  • Metoda czytania całościowego Domana
  • Muzykoterapia, Bajkoterapia
  • Metody pedagogiki zabawy
  • Elementy metody „Dobrego startu”
  • Metoda A. Frosting i D. Horne
  • Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające technikę rysowania i pisania Hanny Tymichowej
  • Elementy Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
  • Elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Element metod wspomagających porozumiewanie się, system znaków graficznych
  • PECS, język gestów naturalnych
  • Masaże i inne techniki relaksacyjne
 2. Metody pracy sekcji stymulacji polisensorycznej:
  • Metoda Snoezelen
  • Metoda Porannego Kręgu
  • Metoda Stymulacji Sensorycznej
  • Elementy Integracji Sensorycznej

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI