ŚDS

ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy

Wiele rodzin dzieci z różnorakimi niepełnosprawnościami decyduje się na ich wychowanie w domu, ale potrzebuje specjalistycznego wsparcia. W odpowiedzi na potrzeby takich rodzin siostry podjęły starania o utworzenie dziennej formy opieki nad dziećmi z terenu powiatu ełckiego. Tak w roku 2000 powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany popularnie ośrodkiem dziennym. Ośrodek jest integralną częścią „Tęczowego Domu”. Korzysta z całej bazy rehabilitacyjnej i edukacyjnej, jaką dysponuje dom. Dzieci pozostają w nim w ciągu dnia, przez czas dostosowany do potrzeb dziecka i rodziny. Według indywidualnego planu korzystają z nauczania specjalnego i rehabilitacji. Obecnie ośrodek obejmuje wsparciem 50 dzieci.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez rodziców dzieci mogą korzystać z jednej z trzech wybranych form wsparcia:

  1. Dziecko przybywa tylko na określone zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne, np:

w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie ze specjalistami

  1. Dziecko korzysta z zabiegów i zajęć połączonych z profesjonalną opieką przez ustaloną część dnia we wszystkie lub w wybrane dni powszednie przez cały rok. W czasie pobytu uczestnik zajęć może skorzystać z ciepłego posiłku. Nie ma przeszkód, aby dziecko korzystało również np. przez część dnia lub w niektóre dni tygodnia z zajęć w innym ośrodku (poradnie, przedszkola, szkoły różnego typu).
  2. Dziecko jednocześnie, może być uczniem szkoły podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnego funkcjonujących na terenie „Tęczowego Domu”, a poza zajęciami szkolnymi korzystać z rehabilitacji i opieki oferowanej przez ośrodek.

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest odpłatny w sytuacji gdy dochód Rodziny przekracza kryterium dochodowe .

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI