DPS

Aktywizacja zawodowa

„By osoby –jak je nazywamy – „niepełnosprawne” czuły się szczęśliwe społeczeństwo musi im zapewnić dostęp do pracy, wykształcenia, mieszkania, posiadania przyjaciół, odczuwania tego, że są potrzebni i kochani, że są równie wartościowi, jak ludzie sprawni.”

Celem prowadzonej w „Tęczowym Domu” rehabilitacji i nauczania specjalnego jest doprowadzenie osób z niepełnosprawnością intelektualną do możliwie jak największej życiowej samodzielności. Część dorastających mieszkańców, którzy kończą etap edukacji jest zdolna – przy minimalnym wsparciu – do efektywnej, pożytecznej pracy, która nie jest tylko „zajęciem czasu”. Zgodnie z przejawianymi zamiłowaniami przygotowaliśmy dla nich stanowiska pracy w obrębie Domu – w kuchni, pralni, portierni, ogrodzie oraz w obsłudze stajni i zaplecza gospodarczego hipoterapii. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach odbyły najpierw staż i otrzymywały stypendium stażowe, a następnie zostały zatrudnione na pełnych etatach, z zachowaniem wszelkich wymogów prawa pracy.

Pozytywne wyniki tych eksperymentów zainspirowały nas do opracowania większego projektu pracy na farmie. Zakładał on wykorzystanie części ziemi rolnej będącej w okolicach Ełku własnością Zgromadzenia do poprowadzenia gospodarstwa pomocniczego, w którym zatrudnieni będą dorośli mieszkańcy. Początkowo uprawy ograniczały się do małego pola warzyw i ziemniaków, potem zdecydowaliśmy się na samodzielną uprawę łąk i zbiór siana dla koni do hipoterapii. W 2003 roku zasadziliśmy na nieużytkach pierwszą plantację wierzby energetycznej. Wiązało się to z decyzją o zmianie systemu ogrzewania domu na oparty na wykorzystaniu biomasy, czyli różnego typu odpadów drzewnych, w tym zrąbków wierzbowych. W kolejnych latach mieszkańcy razem z pozostałymi pracownikami domu uczestniczyli w przygotowywaniu sadzonek wierzby, sadzeniu, pieleniu, zbiorze, rozdrabnianiu, przesiewaniu, suszeniu i załadunku na podajniki do pieca. Każdy z etapów wymaga przez cały rok ogromu prostej, mozolnej pracy ręcznej, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie mają sobie równych. Są nadzwyczaj wytrwałe i wykonują pracę z niesłabnącym entuzjazmem. Mają słuszne przekonanie o wielkiej wartości i godności swojej pracy.

Projekt „Tęczowej Farmy” przerodził się w małe przedsiębiorstwo, które zatrudnia jedenastu mieszkańców oraz trzech instruktorów. Oprócz pracy przy wierzbie prowadzi ono wyręby przydrożne i leśne oraz oczyszczanie terenów zadrzewionych i zakrzewionych. Dysponujemy własnym sprzętem (ciągnikiem, przyczepami, maszynami rolniczymi itd.) Mieszkańcy wdrożeni w projekt aktywizacji zawodowej mają szansę otrzymać stałe wsparcie ze strony „Tęczowego Domu”. Obecnie mieszkają w pokojach dla usamodzielnianych mieszkańców. Obecnie realizowany jest projekt budowy samodzielnego domu „Tęczowej Farmy św. Józefa” w Jeziorowskich koło Ełku.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI